Mobil Sağlık Tarama

İşitme Testi Akciğer Grafisi
Solunum Fonksiyon Testi
Aşı Uygulamaları
Kan Tetkikleri
EKG
İdrar Tetkikleri
Görme Bozuklukları ve
Renk Körlüğü Taramaları
Portör Taramaları