İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri


6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında aşağıdaki ölçümleri yapmaktayız.

1. Aydınlatma Ölçümleri (Işık Şiddeti)

İç ve Dış Ortam Aydınlatma Seviyeleri.
Tesis Aydınlatma Haritalarının Çıkarılması.

2. Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Gaz Ölçümleri
3. İç Ortam Toz Ölçümleri
Ortamda Toz Ölçümleri. (PM10, PM2.5, PM1,TSP)
Gaz Ölçümleri.

4. İç Ortam Gürültü Ölçümleri
İç Ortam Gürültü Ölçümleri.
İç Ortam Gürültü Haritalarının Çıkarılması.

5. Termal Konfor Ölçümleri
Kuru Sıcaklık Ölçümü.
Yaş Sıcaklık Ölçümü.
Hava Akım Hızı Ölçümü.
Bağıl Nem (%RH) Ölçümü.

6. Kişisel Maruziyet Ölçümleri
Dozimetrik Gürültü Ölçümü.
Dozimetrik Toz Ölçümü.
Dozimetrik Titreşim Ölçümü.