İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanlığı Kapsamında;

İşletmelerde İş Güvenliği Uzmanı istihdamı,

Risk Değerlendirmesi ve raporlama çalışmaları,
İş güvenliği saha denetimleri,
İşyeri iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmeliği hazırlanması,
İşyeri için gerekli olan yasal izin,belge ve ruhsat alınması,
İş Sağlığı ve Güvenliği prosedür ve talimatlarının hazırlanması,
Alt İşveren İSG sözleşmelerinin hazırlanması,
İşyeri Güvenlik İşaretlerinin Belirlenmesi,
Kişisel koruyucuların belirlenesi ve kullanımının kontrolleri,
Acil Eylem Planlarının Hazırlanması, (İş Kazası, Yangın, Deprem, Sabotaj,Basınçlı kap patlaması, Sel vb.),
Acil Durum Tatbikatlarının Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması,
İşçilere Ve Yöneticilere İş Sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi,
İSG Kurulu organizasyonunun gerçekleştirilmesi,kayıtların tutulması,
Kaza – Olay Analizi Ve Raporlama Sistemlerinin kurulması ve takibi,
İSG Performans Ölçümleri,
İSG El Kitaplarının Hazırlanması,
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistiklerinin Oluşturulması Ve Raporlanması Hizmetleri sunulmaktadır.