İşyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Limit Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, çözüm odaklı yaklaşımıyla hizmetlerini sürdürüyor.
İş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip tecrübeli mühendislerimiz, firmanıza iş güvenliği konusunda sınıf atlatacak, planlı mühendislik yaklaşımlarıyla hizmet verdiğimiz şirketlere değer katacaktır.
İş sağlığı alanında görev yapmak üzere ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip tecrübeli hekimlerimizle beraber çalıştığımız işletmelere sağlıklı işler vaadediyoruz.
İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelere karşı alınacak önlemleri belirlemek amacıyla yapılması gereken çalışmaları, deneyimli İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimlerimizle beraber sürdürüyoruz.
Çalışma ortamında bulunan ve çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel ve kimyasal etkenlerin tespiti ve raporlanması hizmetini, Türkak tarafından akredite laboratuvarımızda gerçekleştiriyoruz.
teh sın öğrenin iş yeri hekimi süreleri